Ocena brak

Funkcje w międzyludzkiej komunikacji osobowej

Autor /merlin Dodano /20.04.2011

  1. Człowiek poznaje świat przez ciało. To poznanie pozwala mu odkryć specyficzność swego ja w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości, swoją wyjątkowość wobec elementów stanowiących świat.

  2. Ciało ludzkie jest zasadniczym przejawem człowieczeństwa, znakiem rozpoznawczym człowieka. Koncepcje mówiące o złożeniu człowieka z duszy i ciała są wtórne, nabudowywane na pierwotnym doświadczeniu człowieka jako bytu cielesnego.

  3. Ciało jest racją konieczną dla zaistnienia człowieka, chociaż racją niewystarczającą.

  4. Zaistnienie człowieka dokonuje się w momencie powstania zygoty, ale także na skutek zaistnienia duszy organizmu materialnego do bycia człowiekiem.

  5. Pierwszym aktem duszy jest organizowanie materii do bycia ciałem ludzkim.

  6. Ciało jest racją obecności człowieka w świecie, wyznacza jego możliwości poznawcze, jego dokonania zewnętrzne i wewnętrzne.

  7. Człowiek będąc ciałem, które nie jest samodzielnie istniejącym bytem, nie traci swej bytowości przez to, że zachodzą w nim rozmaite procesy asymilacji i rozkładu. Rozkład ciała nie kończy faktu istnienia człowieka, lecz powoduje rozpoczęcie jego egzystencji na inny sposób, który wyraża się trwaniem jego formy.

Podobne prace

Do góry