Ocena brak

Funkcje systemu społecznego wg Talcota Parsonsa

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

funkcjonalizmie Talcotta Parsonsa każdy system społeczny, aby przetrwać, musi realizować cztery podstawowe funkcje. Są to kolejno:

  • A adaptation, czyli adaptacja,

  • G goal attainment, czyli osiąganie celów,

  • I integration, czyli integracja wewnętrzna,

  • L latency, co tłumaczy się jako system podtrzymywania wzorów i redukowania napięć.

Systemy społeczne w koncepcji Parsonsa są systemami całościami wyodrębnionymi ze środowiska zewnętrznego i różnią się wyraźnie. Są całościami zamkniętymi, nie zaś otwartymi sieciami. Zadaniem każdego systemu jest przetrwanie. Każdy poziom systemu wykształca swoje podsystemy.

Systemy te są zhierarchizowane. Niżej położone zapewniają wyższym energię, zasoby, środki. Wyżej położone niższym zapewniają kontrolę. Każda funkcja pociąga za sobą wyspecjalizowane podsystemy - każdy z nich jest jednocześnie systemem, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Człowiek poprzez instytucjonalizację przyswaja sobie reguły, które z punktu widzenia systemu są optymalne do realizacji celu. Nie likwiduje to naszej wolnej woli - w ramach systemu. Częstym zarzutem wobec funkcjonalizmu jest tworzenie przesocjalizowanej koncepcji człowieka- skupia uwagę tylko na uspołecznionych cechach jednostki, podczas gdy człowiek nie składa się tylko i wyłącznie z cech społecznych.

Podobne prace

Do góry