Ocena brak

Funkcje systemu społecznego wg T. Parsonsa

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

F. adaptacyjna (A) (system organizmu, ekonomiczny) – (skierowane na zewnątrz i instrumentalnie)

system społeczny jest umiejscowiony w konkretnej osobie, która będąc organizmem

fizycznym adaptuje się do środowiska.

F. osiągania celu (G) (system osobowości, system polityczny) – (skierowany na zewnątrz i konsumpcyjnie)

system społeczny zostaje sprowadzony do osobowości jednostki, w świadomy sposób

artykułującej cele.

F. integracyjna (I) (system społeczny, kultura, prawo) – (skierowany so wewnątrz i konsumpcyjnie) system

społeczny traktowany jest zawsze jako zinstytucjonalizowany zespół norm społecznych.

F. utrzymania wzoru i usuwania napięć (L) (kultywowanie wzorów, rodzina) –

(skierowany do wnętrza i instrumentalnie) system społeczny kształtuje system wartości

(jest jego gwarantem), który utrzymuje wzór socjalizacyjny i usuwa napięcia.

Podobne prace

Do góry