Ocena brak

Funkcje świadomości

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

  • Świadomość pozwala przetrwać i umożliwia tworzenie osobistych i wspólnych dla danej kultury modeli rzeczywistości.

  • Świadomość pełni szereg funkcji, które przyczyniają się do przetrwania gatunku

  • odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o konstruowanie modelu rzeczywistości, zarówno osobistego, jak i dzielonego z innymi ludźmi w ramach określonej kultury

  • pomagała jednostkom zrozumieć inf. odbierane ze środowiska i wykorzystywać je w planowaniu najwłaściwszych i najskuteczniejszych działań

  • pomaga nam przystosować się do środowiska, poprzez radzenie sobie z nadmiarem dochodzących do nas inf. na trzy sposoby:

  1. funkcja ograniczająca – redukuje dopływ bodźców, ograniczając to, co zauważasz i na czym się koncentrujesz. Pomaga zignorować wiele inf. nie związanych z twoimi bezpośrednimi celami i zamiarami

  2. selektywne przechowywanie – pozwala przekazać do pamięci te inf., które chcesz w przyszłości analizować, interpretować i uwzględniać w swym działaniu; świadomość pozwala ci klasyfikować zdarzenia i doświadczenia pod kątem swoich osobistych potrzeb jako istotne lub nieistotne

  3. planowanie – powoduje, że zastanawiasz się, myślisz, rozważasz alternatywy oparte na uzyskanej w przeszłości wiedzy i wyobrażasz sobie różne konsekwencje. Umożliwia ci tłumienie silnych pragnień, gdy są one sprzeczne z zasadami moralnymi, etycznymi lub celami praktycznymi

Osobisty model rzeczywistości – jedyna w swoim rodzaju, interpretacja aktualnej sytuacji, oparta na posiadanej wiedzy ogólnej, pamięci przeszłych doświadczeń, aktualnych potrzebach, wartościach, przekonaniach oraz przyszłych celach.

Ludzie żyjący w danej kulturze mają wiele wspólnych doświadczeń, często mają oni też podobne modele rzeczywistości.

Procesy świadome często wpływają na procesy przebiegające poza świadomością. Aby zbadać funkcje świadomości, naukowcy często analizują związek pomiędzy świadomymi i nieświadomymi wpływami na zachowanie.

Podobne prace

Do góry