Ocena brak

Funkcje świadectwa pracy i waga zawartych w nim informacji

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o faktach związanych z pracą pracownika u danego pracodawcy, istotnych z punktu widzenia kolejnego zatrudnienia. Wydanie świadectwa pracy nie jest uzależnione od wniosku pracownika i powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi lub osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie. Jeżeli wydanie świadectwa w ten sposób nie jest możliwe, pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej innej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza w inny sposób.

Podobne prace

Do góry