Ocena brak

FUNKCJE STOWARZYSZEŃ SPOŁECZNYCH W ŚRODOWISKU - Opiekuńczo – wychowawcza

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

  • zadania związane z organizowaniem nauk dzieci i młodzieży

  • zadania zawiązane z organizowaniem aktywności kreatywnej

  • zadania zawiązane z organizowaniem aktywności rekreacyjnej

  • zadania odnoszące się do organizowania aktywności sportowej

  • zadania dotyczące rozwijania aktywności o charakterze opiekuńczym

Do góry