Ocena brak

Funkcje środków i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Funkcje środków dydaktycznych

a) poznawcza (służy bezpośredniemu poznawaniu przez uczniów określonych

fragmentów rzeczywistości);

b) kształcąca (jest narzędziem rozwijania zdolności poznawczych oraz uczuć i woli dzieci i młodzieży);

c) dydaktyczna (stanowi istotne źródło zdobywanych przez uczniów wiadomości i umiejętności, ułatwia utrwalanie przerobionego materiału, weryfikację hipotez, sprawdzenie stopnia opanowani wiedzy itp.);

d) praktyczna i badawcza.

Podobne prace

Do góry