Ocena brak

Funkcje środków dydaktycznych

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

- f. poznawcza (służy bezpośredniemu poznawaniu przez uczniów określonych fragmentów rzeczywistości);

-f. kształcąca (jest narzędziem rozwijania zdolności poznawczych oraz uczuć i woli dzieci i młodzieży);

-f. dydaktyczna (stanowi istotne źródło zdobywanych przez uczniów wiadomości i umiejętności, ułatwia utrwalanie przerobionego materiału, weryfikację hipotez, sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy itp.);

-f. praktyczna i badawcza.

Podobne prace

Do góry