Ocena brak

Funkcje rolnictwa

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

  • udział w tworzeniu dochodu narodowego

  • źródło surowców biologicznych

  • udział w handlu wewnętrznym

  • udział w handlu zagranicznym

  • źródło utrzymania ludności

  • kształtowanie krajobrazu kulturowego

Podobne prace

Do góry