Ocena brak

Funkcje rodziny

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

1. Funkcja seksualna – to emocjonalna, biologiczna podstawa każdego małżeństwa. Nieprawidłowości w realizacji tej funkcji mogą prowadzić do rozbicia rodziny (rozkład pożycia małżeńskiego).

2. Funkcja prokreacyjna – jest to efekt prawidłowej realizacji funkcji seksualnej. Znaczenie tej funkcji odnosi się nie tylko do samej rodzinnym, ale również do całego społeczeństwa (chodzi o przyrost naturalny).

3. Funkcja wychowawcza – Funkcja ta realizowana jest na trzech płaszczyznach:

- płaszczyzna 1 : rodzina – dzieci (to przygotowanie dziecka do samodzielnego życia w społeczeństwie);

- płaszczyzna 2 : dzieci – rodzice (dzieci mogą wpływać wychowująco na rodziców zwłaszcza kiedy są już wykształcone);

- płaszczyzna 3 : miedzy małżonkami (zwłaszcza kiedy się wywodzą z różnych warstw społecznych).

4. Funkcja opiekuńcza – jest realizowana w stosunku do niesamodzielnych członków rodziny (dzieci, najstarsi członkowie rodziny, chorzy, niepełnosprawni).

. Funkcja ekonomiczna – chodzi o zapewnienie materialnych podstaw bytu (jest zapewniana dzięki pracy członków rodziny).

6. Funkcja ekspresyjna – funkcja ta dotyczy realizowania niematerialnych potrzeb (potrzeba miłości, uznania – rodzina jest pewną formą azylu, schronienia).

Podobne prace

Do góry