Ocena brak

Funkcje reklamy negatywnej

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

- Politycy i organizacje polityczne postrzegają ją jako formę wypowiedzi i budowania poparcia politycznego

- Dla wyborców jest wyrazem debaty politycznej, czyli źródłem informacji o polityce i jej uczestnikach.

- Zdaniem W.Benoit, celem reklamy politycznej jest sprawienie, by reklamowany kandydat „wydawał się lepszy niż inni kandydaci na dany urząd dla wystarczającej dla osiągnięcia własnych celów grupy wyborców”FUNKCJE:

1. Służy ona stygmatyzacji negatywnych cech u przeciwników politycznych. Można mówić o dwóch odmianach tych działań. Budując komunikat negatywny na temat charakteru, osobowości, kompetencji przeciwnika, można próbować zwrócić uwagę publiczności na cechy negatywne, które dotąd nie były zauważone, albo można próbować odwoływać się do negatywnych stron, słabości przeciwników, które są zapisane w świadomości publiczności.

2. Druga funkcja polega na przedstawieniu w złym świetle dokonań i prawdziwych bądź rzekomych błędów przeciwników politycznych oraz ich przyszłych planów

- Dwie wyżej opisane funkcje pozwalają na nieostry podział reklamy negatywnej na:

          * Merytoryczną – odnoszącą się do kwestii problemowych oraz

          *Wizerunkową – skupiającą się na cechach kandydatów

- Można również mówić o reklamie negatywnej opierającej się na faktach oraz nieprawdziwych informacjach. Słabością tej typologii jest brak rozłączności

3. Reklamy negatywne służyć mogą kreowaniu postaci wroga, który w bardziej lub mniej sprecyzowany sposób zagraża kandydatowi, partii albo państwu czy społeczeństwu. Takie podejście nawiązuje do podziału świata na „naszych” i „onych”. To przykład polityki zorientowanej na konflikt, w której „nasze interesy” są w niebezpieczeństwie, co ma powodować integrację i mobilizację w głosowaniu na przedstawicieli „naszych”

4. Z perspektywy wyborcy reklama negatywna stanowi źródło informacji. Zwiększa wiedzę wyborcy.

5. Może grać role socjalizacyjną oraz wzmacnia funkcję porządku dziennego – agenda setting. W myśl koncepcji użytkowania i korzyści wyborcy mogą wykorzystywać media, by kontrolować, co dzieje się w kampanii, albo uczestniczyć w kampanijnym podnieceniu

Podobne prace

Do góry