Ocena brak

Funkcje prawa wyborczego

Autor /Barnim Dodano /13.12.2011

  1. funkcja kreacyjna – polega na kształtowaniu składu personalnego organów przedstawicielskich,

  2. funkcja polityczno-programowa – polegająca na wyrażeniu przez wyborców poparcia dla określonego programu politycznego,

  3. funkcja legitymująca – legitymizowanie, poprzez akt wyborczy, dokonywany przez podmiot władzy suwerennej określonego systemu polityczno-ustrojowego i określonej ekipy rządzącej,

  4. funkcja integracyjna – umożliwiająca zespolenie zbiorowo określonego podmiotu władzy suwerennej poprzez określenia zasad dotyczących procesu kształtowania i wyrażania jego woli.

Niezależnie od przedstawionego powyżej katalogu podstawowych funkcji wyborów powszechnych w literaturze przedmiotu wyróżnia się też inne, nie mniej ważne funkcje. Wskazuje się na

a) funkcję legitymacji do sprawowania władzy, czyli funkcję legitymacyjną,

b) funkcję wyrażania woli wyborców,

c) funkcję polegającą na odtworzeniu obrazu opinii publicznej,

d) funkcję wyłonienia stabilnej większości rządowej.

Zauważa się także próby wykreowania faktycznie nowej funkcji – petryfikacyjnej – zmierzającej poprzez treść norm prawa wyborczego do wykreowania i zdeterminowania kształtu systemu partyjnego.

Podobne prace

Do góry