Ocena brak

Funkcje prawa represyjnego i kooperatywnego a typy społeczeństw w ujęciu Emile'a Durkheima

Autor /bob Dodano /12.04.2011

Cale życie religijne polega na wyrzeczeniach i niedbaniu o korzyści. Jeżeli zatem prawo kryminalne jest początkowo prawem religijnym, to można być pewnym, że interesy, którym służy, są społeczne. Dlatego też w społeczeństwach niższych najliczniejsze wśród przestępstw są przestępstwa, naruszające interesy publiczne: przestępstwa przeciw religii, przeciw obyczajności, przeciw władzy itp.Wystarczy zauważyć, że w Biblii, w Kodeksie Manu, w reliktach prawa egipskiego, stosunkowo mało miejsca poświęca się przepisom chroniącym poszczególne jednostki, natomiast widoczny jest tam wybujały rozwój prawodawstwa represyjnego, dotyczącego różnych form świętokradztwa, uchybień różnorakim obowiązkom religijnym, wymogom ceremoniału itp.

Te przestępstwa są najsurowiej karane.U Żydów najcięższymi przestępstwami są przestępstwa przeciw religii. U starożytnych Germanów  tylko dwie zbrodnie były karane śmiercią: zdrada i zbiegostwo. Według Konfucjusza i Mengzi bezbożność jest większym zawinieniem niż zabójstwo.W Egipcie najmniejsze świętokradztwo było karane śmiercią.

Podobne prace

Do góry