Ocena brak

Funkcje prawa

Autor /alexis Dodano /25.03.2011

 

Prawo pełni funkcje:

1)

  • Stabilizacyjną – utrwalenie ustalonego porządku

  • Dynamiczną – zmiany w istniejącym stanie prawnym.

  • Ochronną – ochrona pewnych ideałów wartości

  • Organizacyjną – tworzenie instytucjonalnych warunków życie.

  • Represyjną i wychowawczą – ochrona prawa przez stosowanie sankcji i przez zaszczepianie przeświadczenia o słuszności danych rozwiązań.

 

2)

  • Kontrolną – kontrola zachowań społeczeństwa i ochrona przestrzegalnoci norm

  • Dystrybutywną – rozdzielenie swoistych obowiązków powinności społeczeństwu.

  • Regulacji konfliktów – rozstrzyganie sporów między ludźmi.

Podobne prace

Do góry