Ocena brak

Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja kapłańska

Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011

O funkcji kapłańskiej będziemy pisali. Polega ona na ofiarowaniu ludzi Bogu i na udzielaniu ludziom łask Bożych. Mamy tu do czynienia z nieustannym ruchem wstępującym i zstępującym: z drabiną Jakuba.

Najpierw jest ruch zstępujący, ponieważ Trójca daje się ludziom w osobie Jezusa Chrystusa posłanego przez Ojca, aby się ofiarował za ludzi. Potem jest ruch wstępujący: powrót do Boga, w Chrystusie, człowieka grzesznego. Następnie ponownie ruch zstępujący: zmartwychwstanie Chrystusa, a przez nie przekazanie ludziom łaski odpuszczenia grzechów i przebóstwienia; to powoduje wznoszenie dziękczynienia wzywający kolejne łaski, itd. Cały ten ruch zstępująco-wstępujący dokonuje się w Osobie jezusa Chrystusa, ludzie wchodzą w ten ruch, ponieważ należą do Niego, są w Niego włączeni.

Podobne prace

Do góry