Ocena brak

Funkcje podwzgórza

Autor /Irmina674 Dodano /23.08.2013

  • Kontrola nad czynnością układu dokrewnego

  • Neurosekrecyjna

  • Regulacja czynności układu autonomicznego

  • Regulacja temperatury ciała

  • Regulacja pobierania wody i pokarmu

  • Kontrola zachowabua seksualnego

  • Nadzorowanie rytmu biologicznego

  • Współudział wraz z układem limbicznym i korą przedczołową w odczuwaniu i wyrażaniu emocji

Podobne prace

Do góry