Ocena brak

Funkcje podręcznika szkolnego. Które z nich uważasz za najważniejsze?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

- Informacyjna – podaje informacje odpowiednio usystematyzowane pod względem logicznym, merytorycznym i psychologicznym

- Badawcza – problemowe ujęcie przekazywanych treści, prezentacja sposobów rozwiązania

- Operacyjna – dostarcza impulsów do działania praktycznego poprzez odpowiednio skonstruowane zadania i ćwiczenia

- Integrująca – uporządkowanie i koordynacja przekazywanej wiedzy

- Samokształceniowa – rozwija zdolności poznawcze, zainteresowanie i umożliwia opanowanie podstawowych technik uczenia się

- Kontrolno – oceniająca – umożliwia samokontrolę i samoocenę umiejętności i wiedzy

- Wychowawcza – umiejętność kształtowania przekonań i postaw

Podobne prace

Do góry