Ocena brak

Funkcje podatku

Autor /Molly Dodano /02.04.2011

 

Fiskalna, służy temu, by skutecznie finansować wydatki publiczne państwa;

funkcja ta dotyczy pojedynczego podatku, jak i podatków składających się na system podatkowy.

 

 

Pozafiskalna, tutaj państwo pragnie wywrzeć określony i skuteczny wpływ na stosunki społeczno – gospodarcze;

funkcja ta dotyczy pojedynczego podatku.

 

 

Alokacyjna, za pomocą podatków oddziaływuje się na strukturę wytwarzanego PKB;

poprzez konstrukcje podatkowe państwo wpływa na kierunki alokacji czynników produkcji.

 

 

Stabilizacyjna, za pomocą podatku oddziaływuje się na stabilizację makroekonomiczną, która ma zapewnić zrównoważenie wzrostu gospodarczego przy możliwie pełnym zatrudnieniu czynników produkcji, zrównoważonym bilansie płatniczym i ustabilizowanym ogólnym poziomie cen.

 

 

Redystrybucyjna, podatki oddziaływują na rozkład dochodów ukształtowany w wyniku gry sił rynkowych.

 

Podobne prace

Do góry