Ocena brak

Funkcje podatków - FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA

Autor /Wadim Dodano /08.12.2011

Polega na podziale dochodów za pomocą podatków, między poszczególne grupy społeczne oraz różne grupy podatników oraz między państwo i samorząd. Podział między grupy społeczne dokonuje się poprzez konstrukcję podatków (progresywne skale, zróżnicowane stawki), podział między państwo i samorząd dokonuje się poprzez podział puli dochodów z poszczególnych podatków na państwo i jednostki samorządu.

Podobne prace

Do góry