Ocena brak

Funkcje pieniądza w ujęciu współczesnym

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

 

Wyrażenie wartości wszystkich innych dóbr ekonomicznych – ustalenie ceny dóbr w sposób jednoimienny, absolutny w określonych przez państwo jednostkach pieniężnych; pieniądz fiducjalny oparty na zaufaniu do władz państwowych, która wprowadza jednostkę jako prawny środek płatniczy

 

Wymienno – płatniczapołączenie f. cyrkulacji i f. płatniczej; podział sprowadza się do pozornie rzeczywistej wymiany towarów na pieniądz i odwrotnie oraz odroczony termin płatności; wg K.C. każdy akt sprzedaży wymaga zapłaty i wydania towaru

 

Oszczędnościowo-kapitałowa – gromadzenie i przechowywanie w pieniądzu wartości ekonomicznych; oszczędzanie oraz ich wykorzystanie w sposób przynoszący dochód, zaangażowanie kapitałowe

 

Stymulacyjna – wykorzystanie pieniędzy jako środka oddziaływania na procesy społeczno-gospodarcze

 

Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu – o ilość tego pieniądza decydują te funkcje, w których występuje on realnie (f. środka płatniczego, f. cyrkulacji, f. gromadzenia wartości)

Podobne prace

Do góry