Ocena brak

Funkcje pieniądza

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Miernika wartościpieniądz sprowadza wartość towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża je w cenie; pieniądz staje się jednostką obrachunkowa i pełni ją idealnie i wyobrażeniowo (cena – pieniężne ustalenie wartości)

 

Środek cyrkulacji – pieniądz występuje realnie – w zamian za towar i usługę nabywca płaci określoną ilość pieniądza gotówkowo lub bezgotówkowo

 

Środek płatniczy – pieniądz realny; jest środkiem regulowania zobowiązań, wynikających nie tylko z tytułu obrotu towarowego ale i ze wszystkich innych tytułów, np. z tytułu umowy o pracę, podatków, kredytów, umów ubezpieczeniowych, itp.

 

Środek przechowywania wartości (tezauryzacji, gromadzenia skarbu)jednostka gospodarująca jeśli nie wykorzysta natychmiast pieniądza otrzymanego w danej transakcji do dokonania płatności to pieniądz traktuje jako środek gromadzenia wartości

Podobne prace

Do góry