Ocena brak

Funkcje partii politycznych w procesie demokratyzacji

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

  1. społeczna

- socjalizacja elektoratu

- mobilizacja elektoratu,

- ekspresja wartości i idei politycznych

- artykulacja i agregacja interesów zbiorowych

- integracja wyborców jako wspólnoty plitycznej

2) państwowo-publiczna

- rekrutacja kandydatów

- podejmowanie decyzji

Krytyka rządu

3) organizacyjna

- budowanie i utrwalanie ładu instytucjonalnego

4) systemowotwórcza – uczestnicttwo w formowaniu i utrwalaniu wzorców kooperacji z innymi partiami, a w rezultacie – ukształtowanie systemu partyjnego.

Podobne prace

Do góry