Ocena brak

Funkcje organizacyjne sprzedaży detalicznej

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Handel detaliczny to całokształt działań związanych ze sprzedażą produktów i usług finalnym nabywcom dla zaspokojenia ich bezpośrednich, osobistych potrzeb .

Handel detaliczny jest ostatnim szczeblem w kanale dystrybucji, poprzez któryprodukty docierają do konsumentów. W przeciwieństwie do producentów dostarczających przede wszystkim użyteczności formy, handel zajmując się fizyczną dystrybucją dostarcza użyteczności czasu, miejsca i posiadania i prowadzi własne strategie sprzedaży towarów. Stąd więc należy stwierdzić, że handlowcy spełniają wielefunkcji w kanale dystrybucji, wśród których można wymienić:

  • funkcję dystrybucyjną w wyniku której dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży i jej realizacji,

  • funkcję tworzenia różnych użyteczności (asortymentu, miejsca sprzedaży, czasu oraz formy sprzedaży) dla konsumentów, a także dla dostawców,

  • funkcj ę zabezpieczenia i kontroli zapasów,

  • funkcję informacyjną - przekaz informacji konsumentom o produktach, ichzastosowaniu i warunkach sprzedaży, a producentom i innym ogniwom kanału rynkowego - o nabywcach i ich potrzebach,

  • funkcję pobudzania popytu poprzez aktywne oddziaływanie na rynek,

  • funkcję redystrybucji dochodów ludności,

  • funkcję wzrostotwórczą i cywilizacyjno-kulturową.

Dla realizacji wszystkich wymienionych funkcji handel wykonuje wiele czynności, z których najważniejsze to: zakup, transport, magazynowanie, opakowywanie niektórych towarów, ich klasyfikacja, sortowanie, kompletowanie partii towarów dostosowanych do wymagań odbiorcy, ale również prezentowanie, oferowaniedo sprzedaży, promocja, sprzedaż, nieraz dostawa produktów.

Podobne prace

Do góry