Ocena brak

Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Świadczenie odszkodowawcze może pełnić różne funkcje społeczne. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje:

  1. Funkcja kompensacyjna – polega na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji jak gdyby zdarzenie wywołujące szkodliwe następstwa nie nastąpiło

  2. Funkcja represyjna – wyraża się w zadaniu osobie odpowiedzialnej za szkodę dolegliwości związanej z ciążącym na niej obowiązkiem świadczenia odszkodowawczego.

  3. Funkcja prewencyjna i wychowawcza - polega na oddziaływaniu norm prawnych wyznaczających odpowiedzialność odszkodowawczą w kierunku kształtowania postaw ludzi aby nie wyrządzali szkód.

Do góry