Ocena brak

Funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych i metody badawcze internacjologii

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

Funkcje:

1. f. deskryptywna- jest wstępem i niezbędnym etapem działalności naukowej, nie ma jednak charakteru teoretycznego. Dokonuje opisu rzeczywistości międzynarodowej;

2. f. eksplanacyjna- ma wyjaśnić, dlaczego zaistniały i opisane fakty, zjawiska i procesy międzynarodowe. Wymaga to określenia czynników, których skutkiem jest badana rzeczywistość;

3. f. predyktywna- lub prognostyczna- wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania, jak będzie się rozwijała badana rzeczywistość. Rezultatem badawczym będzie tu hipoteza;

4. f. instrumentalna- ma dostarczać politykom odpowiedzi na pytania: jak mamy działać, skoro wiemy jak jest i jak będzie. Rezultatem badawczym będzie tu rekomendacja;

5. f. aksjologiczna- która ma określać wartości, do których realizacji powinno dążyć państwo. Rezultatem badawczym będzie tu rekomendacja. Promują oni konkretne wartości, takie jak: pokój, równości.

Metody badawcze internacjologii:

1. m. systemowa- polega na konstruowaniu specyficznego modelu pojęciowego badanych zjawisk międzynarodowych, tzn. modelu systemowego. System międzynarodowy jest zespołem zintegrowanych elementów. Miedzy nimi oraz miedzy systemem i środowiskiem występuje sprzężenie zwrotne, taki system składa się z elementów, np. z państw powiązanych w strukturę i oddzielonych granicą od środowiska;

2. m. behawioralna- polega na analizowaniu SM poprzez analizę zachować ich uczestników;

3. m. czynnikowa- polega na identyfikacji, klasyfikacji i hierarchizacji czynników kształtujących daną klasę zjawisk międzynarodowych. Stosowane są 2 podejścia: czynniki mogą być definiowane w sposób dedukcyjny lub indukcyjne, przez wyszukiwane ilościowych wskaźników, które mogą wpływać na dane zjawiska;

4. m. analizy- polega na zbieraniu i klasyfikowaniu informacji pochodzącej z wymiany komunikatów między uczestnikami SM;

5. m. decyzyjna- polega na dynamicznym wyjaśnieniu zjawisk międzynarodowych, które rozpoczyna się od analizy decyzji międzynarodowej, stanowiącej źródło istniejącego stanu rzeczywistości, a jej cel stanowi określenie istoty i przyjęcie powodów decyzji;

6. m. stymulacyjna- polega na tworzeniu rozwiniętych modeli rzeczywistości międzynarodowej, nasyceniu ich danymi faktycznymi oraz przetwarzaniu za pomocą komputerów. W rezultacie stymulacja komputerowa staje się laboratorium badacza SM.

Podobne prace

Do góry