Ocena brak

Funkcje nauki o stosunkach

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Funkcje nauki o stos. międzynar.:- Funkcja deskryptywna jest wstępem i niezbędnym etapem działalności naukowej, nie ma jednak charakteru teoretycznego. opisowa –jak jest ? dokonuje opisu rzeczywistości międzynarodowej- Funkcja eksplanacyjna dlaczego tak jest ? ma wyjaśnić, dlaczego zaistniały opisane fakty, zjawiska i procesy międzynar. wymaga to określenia czynników , których skutkiem jest badana rzeczywistość.- Funkcja predyktywna lub prognostyczna wymaga udzielenia odpowiedzi na pytania: jak będzie się rozwijała badana rzeczywistość?

Rezultatem badawczym będzie tu hipoteza.- Funkcja instrumentalna, ma dostarczać politykom odpowiedzi na pytanie: jak mamy działać skoro wiemy jak jest i jak będzie? Rezultatem badawczym będzie tu rekomendacja.- Funkcja aksjologiczna, która ma określać wartości, do których realizacji powinno dążyć państwo. Rezultatem badawczym będzie tu rekomendacja. Promują oni konkretne wartości takie jak pokój, równość.

Podobne prace

Do góry