Ocena brak

Funkcje miast

Autor /Wilhelm Dodano /27.09.2011

Funkcje miast ulegały zmianom wraz ze zmianami stosunków spoleczno-gospodarczych. Niejednokrotnie miasto pełni współcześnie zupełnie inne funkcje niż pełniło pierwotnie. Ze względu na funkcje miasta możemy wymienić:

- miasta przemysłowe - są to miasta, które swe powstanie lub rozwój zawdzięczają wydobyciu surowców mineralnych lub ich przetwórstwu. Do miast o takich funkcjach należą ośrodki w zagłębiach węglowych: GOP w Polsce - Katowice, Bytom, Gliwice, zagłębie Ruhry w Niemczech - Dusseldorf, Essen, Dortmund, w zagłębiach angielskich - Birmingham, Nottingham, w Zagłębiu Donieckim na Ukrainie - Donieck

- miasta transportowe - powstały na wybrzeżach morskich, dogodnych do zakładania portów - Rotterdam, Hamburg, Marsylia, Nowy Jork, Singapur, nad rzekami - miasta wzdłuż Renu (Bazylea, Kolonia), miasta nad Wielkimi Jeziorami w USA (Chicago), Manaus nad Amazonką, miasta nad Jangcy w Chinach (Czunking) na skrzyżowaniach ważnych szlaków transportu, np. w węzłach kolejowych - w USA ( Kansas City, Dallas, Saint Luis), w Kanadzie ( Edmonton, Calgary), porty lotnicze (Warszawa, Paryż, Londyn)

- miasta administracyjne - są siedzibą władz i urzędów administracyjnych (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) - stolice państw, regionów, makroregionów

- miasta kultu religijnego - bardzo rzadko ich jedyna funkcją jest obsługa turystów i pielgrzymów odwiedzających sanktuaria i miejsca święte. Zapewne jest to jedna z wielu funkcji miasta, ale w przeszłości mógł to być główny czynnik miastotwórczy. Przykład - Mekka, Częstochowa

- miasta turystyczno-wypoczynkowe - nastawione na obsługę ruchu turystycznego. Są to głównie miasta górskie i nadmorskie.

- miasta uzdrowiskowe - miasta górskie lub nadmorskie posiadające walory uzdrowiskowe - Antibes we Francji, Karlowe Vary w Czechach, Davos w Szwajcarii, krynica w Polsce.

Podobne prace

Do góry