Ocena brak

Funkcje marketingu w przedsiębiorstwie

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Filozofia marketingowa, która bazuje na długookresowej działalności przedsiębiorstwa obejmuje:

 1. orientację na wymianę wymagającą nastawienia na nabywcę i zapewnienie im korzyści,

 2. orientację na rozwiązywanie problemów nabywcy,

 3. orientację systemową polegającą na ciągłości realizowaniu procesów produkcji i sprzedaży przy optymalnym wykorzystaniu zasobów przeds.

Zasady (reguły) marketingu:

 1. wartością najbardziej cenioną jest doskonała znajomość rynku i potrzeb nabywców oparta na systematycznych badaniach marketingowych,

 2. potrzeby nabywców wyznaczają podstawową orientację przedsiębiorstwa,

 3. produkcja i sprzedaż stanowią zintegrowanie ogniwa struktury organizacyjnej przeds., a weryfikatorem trafności podejmowanych decyzji jest rynek i zawierane transakcje,

 4. podstawą strategii marketingowej jest planowany cykl obiegu produktu na właściwym dla niego segmencie rynku,

 5. planowanie cyklu obiegu produktu na rynku jest procesem ciągłym, który zaczyna się przed podjęciem decyzji o produkcji i sprzedaży, jest odnawiany i modyfikowany w każdej fazie wytwarzania produktów i doprowadzenia ich do nabywców,

 6. prowadzenie działalności gosp. przeds. jest uzależnione od umiejętnego doboru i skutecznego stosowania marketingowych instrumentów rynkowych i metod pozyskiwania nabywców na wytwarzane i sprzedawane produkty (ostatni etap przed dokonaniem zakupu - działanie promocyjne, patrz -> działanie marketingowe).

Istota zasad marketingu:widzenie i dostrzeganie potrzeb nabywcy, zasada zyskowności (satysfakcja konsumenta i dzięki temu osiąganie zysku przez przeds.), zasada integracji instrumentów marketingu - mix.

Funkcje marketingu:

 1. przygotowawcze - zalicza się do nich prowadzenie informacji rynkowych, badanie rynku, planowanie produktu, programu asortymentowego firmy, kalkulację i stanowienie ceny, organizowanie sieci dystrybucyjnej i planowanie działań promocyjnych, kontrolę i analizę wyników marketingu,

 2. wykonawcze - promocja, reklama, używanie środków, które wiążą się z aktywizowaniem sprzedaży, bezpośrednia obsługa klienta w zakresie podpisywania umów, obsługi serwisowej (naprawa, reklamacje). Funkcje związane z obrotem fizycznym (ekspedycja, transport, magazynowanie), fakturowanie, kontrola realizacji umów,

 3. wspomagające działanie marketingowe - to finansowanie obrotu, kredytowanie dystrybutorów, sprzedaż ratalna i leasing, partycypcja w ryzyku (ubezpieczenia).

Działania marketingowe:zidentyfikowanie potrzeb klienta, przedstawienie produktu, który zaspokaja w sposób najlepszy potrzeby klienta, odpowiednia polityka cenowa, doprowadzenie produktu do odpowiedniego miejsca sprzedaży, działania promocyjne (informacje o produkcie kierowane do klienta). Działanie marketingowe ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo zysku i jednocześnie przy tym ma na celu (też) spowodowanie, by klient odczuł satysfakcję i maksymalne korzyści.

 

Podobne prace

Do góry