Ocena brak

Funkcje kontrolne obrotów i sald.

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Osiągnięcie celów stawianych przed zestawieniem obrotów i sald, to jest okresowa kontrola równowagi bilansowej oraz wykrycie ewentualnych błędów w tym zakresie.

Po otwarciu kont i zaksięgowaniu wszystkich udokumentowanych zdarzeń gospodarczych należy podsumować konta i przenieść obroty każdego konta do zestawienia nazywanego bilansem obrotów i sald. Ze sposobu ewidencji na kontach wynika, że obroty strony Winien wszystkich kont = obroty strony Ma wszystkich kont. Musi zatem wystąpić równowaga obrotów debetowych i kredytowych wszystkich kont. Wynika stąd, że otwarcie kont zostało dokonane w sposób zbilansowany (dwustronny i równoważny) oraz, że wartość każdego zdarzenia gospodarczego została zarejestrowana dwustronnie, tzn. na jednym koncie po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma.

Za pomocą zestawienia obrotów i sald wykrywa się błędy:

- podwójne księgowanie po tej samej stronie kont (nie zachowanie reguły przeciwwagi);

- podwójne księgowanie po różnych stronach kont, lecz w niejednakowych sumach (nie zachowanie reguły równowagi);

- błędy rachunkowe w obliczaniu obrotów kont;

- błędy rachunkowe w obliczaniu sald;

- zaksięgowanie operacji tylko na jednym koncie, bez zapisu przeciwstawnego.

Do nieprawidłowości, które nie są wykrywane przez zestawienie obrotów i sald należą:

- niekompletność ewidencji, czyli brak ujęcia operacji gospodarczych;

- zdublowanie ewidencji, czyli wielokrotne ujęcie tej samej operacji;

- błędy merytoryczne popełniane przy zachowaniu zasady podwójnego zapisu, czyli zaksięgowanie operacji zgodnie z regułą równowagi i regułą przeciwwagi, ale na niewłaściwych kontach bądź też na niewłaściwych stronach kont;

- błędy merytoryczne popełnione przy zachowaniu zasady podwójnego zapisu, a polegające na zaksięgowaniu niewłaściwej kwoty operacji.

W praktyce ewidencyjnej występują dwie formy zestawienia obrotów i sald: forma prosta i rozwinięta. W układzie rozwiniętym występuje więcej kolumn, co ułatwia szukanie błędów.

Zestawienie obrotów i sald spełnia w praktyce, oprócz funkcji kontrolnej, również funkcje informacyjne i sprawozdawcze. Jest ono bowiem źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału, przygotowując materiał do sporządzenia bilansu zamykającego pewien okres działalności jednostki gospodarczej.

Podobne prace

Do góry