Ocena brak

FUNKCJE KONTROLNE FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

Faza opieki ze strony funduszu na przedsiębiorstwem udziałowym trwa przeciętnie 5-10 lat, uzależniona jest od tego, w jakiej fazie rozwoju przedsiębiorstwa został wniesiony Venture Capital i jak rozwija się przedsiębiorstwo.

Fundusz Venture Capital wykonuje w trakcie swojego zaangażowania kapitałowego w przedsiębiorstwie udziałowym trzy powiązane ze sobą funkcje:

  1. sprawozdania kontroli nad bieżącą działalnością przedsiębiorstwa udziałowego

  2. współdecydowania w zakresie strategicznych problemów przedsiębiorstwa

  3. prowadzenia doradztwa w odniesieniu do newralgicznych problemów rozwoju przedsiębiorstwa.

Fundusz Venture Capital, inwestując w warunkach wysokiego ryzyka, musi w sposób ciągły otrzymywać i analizować informacje na temat rozwoju przedsiębiorstwa udziałowego. Dzięki temu zabezpiecza swoje interesy i może zmniejszyć swoje straty w przypadku niepowodzenia przedsięwzięci przez odpowiednio wczesne podjęcie decyzji o wycofaniu zaangażowanego kapitału. Z tego względu fundusze Venture Capital zastrzegają sobie z reguły prawo do uzyskiwania informacji o przedsiębiorstwie w każdym czasie i w odpowiednio szerokim zakresie. Żądane informacje opracowywane są przez przedsiębiorstwo i dostarczane w ustalonych terminach funduszowi Venture Capital, jak również on sam ma prawo wglądu do ksiąg handlowych i innych dokumentów przedsiębiorstwa.

Oprócz informacji dotyczących danego przedsiębiorstwa udziałowego fundusz Venture Capital będzie dla zapewnienia bardziej wiarygodnej oceny jego sytuacji analizował rozwój nowych technologii, rozwój sytuacji rynkowej oraz rozwój branży, w której działa przedsiębiorstwo.

Podobne prace

Do góry