Ocena brak

Funkcje konfliktów w organizacji

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Jeżeli w skutkach konfliktu przeważają korzyści, to konflikt można nazwać twórczym, jeśli zaś przeważają straty, to jest konflikt destrukcyjny. Do najważniejszych korzyści wynikających z konfliktu można zaliczyć następujące efekty:

  • Sygnalizacja słabych punktów

  • Integracja zespołów roboczych.

  • Rozładowanie napięć emocjonalnych i frustracji. „oczyszczenie atmosfery” w stosunkach międzyludzkich,

  • Udoskonalenie organizacji np. zasad wynagradzania, awansowania itp.

  • Wzbudzenie silnych emocji i motywacji do działania.

W sumie konflikt pobudza do lepszych pomysłów, zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, zmusza do wyjaśniania swoich opinii, daje ludziom okazję do wykazania ich zdolności. Konflikt pełni zatem funkcje aktywizujące, dzięki czemu przyczynia się do postępu.

Z drugiej strony z punktu widzenia zakładu pracy konflikty powodują liczne straty jak np.:

  • Utrata energii, którą można by wykorzystać do realizacji celów organizacji,

  • Dezorganizacja pracy, obniżenie wydajności pracy.

  • Dezintegracja zespołów roboczych.

  • Wzrost zachowań irracjonalnych kosztem rozsądku.

  • Obniżenie morale, wzrost postaw destrukcyjnych, brak zaufania, podejrzliwość.

Konflikty destrukcyjne powodują straty zarówno dla pracowników jak i zakładu pracy. Z punktu widzenia jednostki konflikt powoduje stan frustracji. Efektem zaangażowania się w konflikt jest zachwianie równowagi, utrata opanowania, pogorszenie jakości pracy, skłonność do ulegania wypadkom.

Podobne prace

Do góry