Ocena brak

Funkcje komunikowania

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

  1. Informacyjna – w procesie tym pozyskiwane są informacje niezbędne do podejmowania decyzji regulujących interakcje społeczne, osiąganie celów i temu podobne

  2. Motywacyjna – elementem komunikowania jest przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celów

  3. Kontrolna – treści komunikowania społecznego zawierają informacje o sferze powinności obowiązkach ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie. Określają zarazem podmiot, normy i zakres kontroli społecznej.

  4. Emotywna – możliwość wyrażania emocji i uczuć a tym samym zaspokajanie istotnych psychospołecznych potrzeb ludzkich.

Podobne prace

Do góry