Ocena brak

FUNKCJE I KOMPETENCJE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Ministrowi spraw zagranicznych podlega resort spraw zagranicznych. Jest on uprawniony do prowadzenia rokowań z przedstawicielami innych państw i zawierania umów międzynarodowych bez specjalnego pełnomocnictwa. Jego oświadczenia składane są w imieniu państwa i że nakładają na nie obowiązki. Minister spraw zagranicznych:

  • prowadzi negocjacje z reprezentantami innych rządów

  • przyjmuje oficjalnie przedstawicieli dyplomatycznych

  • mianuje pracowników dyplomatycznych wszystkich stopni (za wyjątkiem ambasadorów i posłów)

  • kontrasygnuje listy uwierzytelniające i odwołujące szefów placówek dyplomatycznych, listy komisyjne konsulów oraz pełnomocnictwa delegacji na konferencje międzynarodowe

  • wystawia listy uwierzytelniające chargé daffaires własnego państwa

  • przyjmuje oficjalnie chargé daffaires innych państw

  • udziela w wielu państwach zezwolenia na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw umów międzynarodowych itp.

W czasie urzędowej podróży za granicą przysługują mu wszelkie przywileje i immunitety dyplomatyczne. Ponadto podlegają mu placówki dyplomatyczne i konsularne za granicą. Organem doradczym ministra spraw zagranicznych jest, kierowane przez niego, kolegium MSZ, w skład którego wchodzą wiceministrowie, generalni dyrektorzy i niektórzy inni wyżsi pracownicy MSZ.

Podobne prace

Do góry