Ocena brak

Funkcje i czynniki lokalizacji przemysłu

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Funkcje przemysłu należy rozpatrywać w trzech podstawowych wymiarach;

  • ekonomicznym ( wydobywanie i przetwarzanie surowców, wytwarzanie dóbr materialnych )

  • społecznych ( stwarzanie miejsc pracy, podnoszenie kultury technicznej, zmiana warunków bytu )

  • przestrzennym ( przyspieszenie procesów urbanizacyjnych, przekształcenie środowiska)

Czynniki lokalizacji przemysłu;

1. Pozanaturalne

2. Naturalne

- siła robocza - baza surowcowa

- rynek zbytu - baza energetyczna

- infrastruktura techniczna - zasoby wodne

- transport - inne elementy środowiska naturalnego

- zaplecze naukowo-badawcze

- ograniczenie środowiska naturalnego

Podobne prace

Do góry