Ocena brak

funkcje handlu

Autor /jagodka Dodano /28.03.2013

Zespół działań, czynności właściwych wymianie towarowo-pieniężnej, polegają-
cych na zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Można wyodrębnić kilka głównych
f.h., m.in.: 1) f. dystrybucyjną (doprowadzenie do zawarcia —> umowy kupna-
sprzedaży i jej realizacji), 2) f. tworzenia różnych użyteczności dla pośredników
i finalnych odbiorców, a także dla dostawców (użyteczności —> asortymentu,
miejsca, czasu oraz formy sprzedaży), 3) f. zabezpieczenia i kontroli zapasów
(minimalizacja zapasów towarowych przy równoczesnym zapewnieniu ciągłości
sprzedaży oczekiwanego przez —> klientów asortymentu produktów), 4) f. infor-
macyjną h. (przekazywanie klientom informacji o produktach, ich cechach,
zastosowaniu oraz warunkach i sposobach sprzedaży), 5) f. pobudzania popytu
poprzez aktywne oddziaływanie na rynek (stosowanie instrumentów marketingu
usług handlowych), 6) f. redystrybucji dochodu społecznego, a szczególnie
dochodów ludności (przejmowanie i przekazywanie do budżetu państwa podat-
ków od sprzedanych towarów, głównie VAT) oraz 7) f. wzrostotwórczą
i cywilizacyjno-kulturową (działania h. na rzecz postępu społecznego i masowej
edukacji społeczeństwa). Realizacja f.h. w określonych warunkach napotyka
wiele przeszkód, które powodują, że jego funkcjonowanie jest często postrzegane
wąsko, fragmentarycznie, przez pryzmat czynności mniej istotnych i użytecznych
dla partnerów rynkowych. 

 

Podobne prace

Do góry