Ocena brak

FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

  1. Fiskalna

  2. Redystrybucyjna

To funkcja zasilania finansowego, która przejawia się głownie przez działanie prawa podatkowego. Jest tradycyjnie uznawana za podstawową, ale nigdy nie może funkcjonować w izolacji od pozostałych funkcji. Przez realizację tej funkcji, jednocześnie z nią dokonuje się redystrybucja środków finansowych.

Polega na tym, że jeśli mamy do czynienia z podatkami to decydujemy z jakiego źródła, w jakiej wysokości będziemy ten podatek pobierać. A więc decydujemy o tym jakie stawki przypiszemy podatnikom, który są osobami prawnymi, jakie ustalimy wysokości stawek podatkowych, czy wprowadzimy ulgę rodzinną.

Pozyskując i realizując f. fiskalną podatków zarazem zabieramy jednym więcej innym mniej, decydujmy o alokacji środków finansowych, czyli o ich redystrybucji.

3. Stymulacyjna

Deficyt budżetu oznacza wpompowanie z budżetu większej ilości pieniędzy do gospodarki -> budżet może zagwarantować spłatę kredytu, pożyczyć pieniądze bankowi, sfinansować nakłady zbrojeniowe, zaciągnąć kredyt zagraniczny czy wewnętrzny. Tworzy się wtedy tzw. dług wewnętrzny- czyli wypuszcza się bony skarbowe i w ten sposób pozyskuje się pieniądze na rzecz budżetu.

Stopy %

f. ta najbardziej jest widoczna gdy mamy do czynienia z instrumentami podatkowymi, np. podatek liniowy

4. Kontrolna

Przejawia się przez to, że w państwie obowiązuje system sprawozdawczości finansowej, który pozwala na monitorowanie przebiegu zjawisk gospodarczych, pozwala na ustalanie podstawowych wskaźników jak dynamika gospodarki poprzez śledzenie:

- wpływów z podatków i opłat,

- wskaźnika inflacji,

- dynamiki

- zaciągania kredytów

f. kontrolna to także podmiotowe kontrolowanie działalności finansowej, czyli:

  • Parlamentarna kontrola finansów publ.

  • Działalność NIK-u

  • Działalność komisji nadzoru finansowego

  • Kontrolowanie finansów lokalnych

Podobne prace

Do góry