Ocena brak

Funkcje finansów

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

  1. funkcja fiskalna – polega na pozyskiwaniu środków prze podmioty publiczne (UWAGA! nie mylić z fiskalizmem – nadmierne opodatkowanie)

  2. funkcja interwencyjna (stymulacyjna, bodźcowa) – to wykorzystywanie instrumentów finansowych w celu wywołania określonych zachowań społeczeństwa (kredyt, podatek) 

  3. funkcja redystrybucyjna – polega na wtórnym podziale produktu krajowego brutto 

  4. funkcja kontrolna (ewidencyjno-kontrolna, informacyjna) jest to statystyczne lub rachunkowe ewidencjonowanie rozmiarów poszczególnych rozmiarów procesów zjawisk finansowych.

Podobne prace

Do góry