Ocena brak

Funkcje Banku Centralnego

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

Centralny bank państwa – wiąże się z formułowaniem i realizacją polityki pieniężnej, czuwanie nad sprawnym przebiegiem procesów bankowych; ważny jest pieniądz pochodzący z rezerw BK, zobowiązań wobec sektora niefinansowego a także wkładów podmiotów niefinansowych. BC reguluje obieg pieniądza w kraju, utrzymuje równowagę bilansu płatniczego, jest bankiem państwa w zakresie kredytów, ma dbać o stabilność waluty narodowej, działa jako zarządca długu publicznego, administruje rezerwą dewizowa.

 

Bank emisyjnyemisja znaków pieniężnych, ogranizowanie obiegu pieniężnego, regulowanie ilości pieniądza w obiegu, emisja własnych pap. wart. Wielkość emisji pieniądza zależy od realizacji określonej polityki pieniężnej i kształtowanie takiej podaży pieniądza aby jego nadmiar nie potęgował inflacji ani nie utrudniał procesów gosp.

 

Bank banków – wiodąca rola BC w systemie bankowym i odpowiedzialność za stabilność tego systemu. BC w stosunku do BK pełni f. usługową i kontrolną, jest kredytodawcą ostatniej szansy. Wiąże się to z możliwościami redyskontowymi oraz z prowadzonymi operacjami otwartego rynku. F. kontrolne polegają na kontrolowaniu, przestrzeganiu prawa bankowego oraz f. przezornościowych dla wkładów w nich zgromadzonych.

Podobne prace

Do góry