Ocena brak

FUNKCJE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

a)klasyczne funkcje= policyjno-porządkujące; utrzymanie porządku publicznego, reglamentacja dóbr i usług; utrzymanie porządku w państwie

b) funkcje związane z odpowiedzialnością państwa za dostarczanie dóbr i usług publicznych= państwo bierze na siebie rolę dysponenta naszym życiem.

c) funkcja regulatora procesów ekonomicznych zachodzących w państwie=nie ma takiego państwa które funkcjonowałoby na zasadach wolnorynkowych, problemem jest zakres regulacji, państwa się rozbudowują w sposób ciągły (przynajmniej w obszarze kultury zachodu) przyrost urzedników i agend administracyjnych, rozszerzanie pola administracji, jeśli chcodzi o sposób funkcjonowania grup i jednostek. Coraz trudniej jest oddzielic sferę prywatną i publiczną jednostek.

Administracja krajów wysoko rozwiniętych, szczególnie OECD, pełni funkcje:

  1. porządkowo-reglamentacyjne

-stosuje w konkretnych przypadkach przepisy prawa, wydaje stosowne zakazy, nakazy a także upowaznia zainteresowane podmioty do działania

     2. organizacyjno-prestacyjne ,’administracja świadcząca’

-organizuje i rozdziela różnego rodzaju świadczenia, przede wszystkim w zakresie socjalnych funkcji państwa, coraz częściej także w zakresie badań naukowych.i promocji i organizacji życia gospodarczego.

     3.reprezentująca państwo jako właściciela majątku publ., ‘administracja-właściciel’

-wykonywanie uprawnień właścicielskich państwa, w odniesieniu do majątku tak administracyjnego jak i gospodarczego(akcje i papiery wartościowe, zakłady produkcyjne czy usługowe itp.)

     4. ewidencyjna (pominięta w systematyce)

-gromadzenie informacji, wiadomości potrzebnych do wykonywania innych funkcji, przy obowiązku prowadzenia określonych ewidencji ze względu na interes publiczny, lub z troski o potrzeby obrotu gospodarczego.

Podobne prace

Do góry