Ocena brak

FUNKCJA WEWNĄTRZORGANIZACYJNA SEJMU RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Określenie szczegółowej organizacji i trybu działania Sejmu poprzez uchwal, regulaminu, który ma postać uchwały normatywnej.

3 podstawowe materie regulaminu:

a), prawa i obowiązki deputowanych (posłów ) na forum Sejmu

b), organizacja wew. Sejmu

c), różnego rodzaju postępowanie w Sejmie ( dot. odpow. konstyt., głównie ustawod. )

- powoływanie i odwoływanie własnych organów wewnętrznych ( np.: marszałek. Prezydium, Konwent Seniorów, Komisje)

- czynności związane z dyscyplinowaniem posłów: pociąganie do odpowiedzialności, uchylanie immunitetu, pociągniecie posła do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Podobne prace

Do góry