Ocena brak

FUNKCJA USTROJODAWCZA SEJMU RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

ART. 235 - określa podstawy ustroju w państwie - uchwala konstytucje

- zmiana konstytucji

a), inicjatywa ustawodawcza w sprawie zmiany konstytucji

* 1\5 ustawowej liczby posłów

* Senat

* Prezydent RP

b).zmiana konstytucji w drodze ustawy uchwalonej przez Sejm a potem przez 60 dni przez Senat (w jednakowym brzmieniu).

c). 1- sze czytanie projektu ustawy po 30 dniach od dnia przedłożenia projektu ustawy Sejmowi

d), ustawę: Sejm uchwala większością 2\3 głosów ( pół. posłów)

Senat bezwzględna większość

e), jeżeli ustawa zmienia I, II, XII rozdział to uchwalenie nie może odbyć się wcześniej niż 60 dni po 1-szym czytaniu. może też być zarządzone referendum zatwierdzające ( wniosek złożony Marsz. Sejmu i on zarządza referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku.

f). Marszałek Sejmu przedstawia prezydentowi ustawę do podpisu

Podobne prace

Do góry