Ocena brak

FUNKCJA USTALANIA POLITYKI PAŃSTWA PRZEZ SEJM RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Sejm ma prawo do podejmowania uchwał określających podstawowe kierunki działalności państwa, bo wynika to z zasady, ze Sejm jest wyrazicielem suwerennej woli narodu. Rola ta jest realizowana przez następujące mechanizmy:

- uchwalanie budżetu państwa i absolutorium jego wykonania

- aprobowanie programowych wystąpień premiera ( expose )

- uchwalania rządowi na wniosek premiera votum zaufania lub nieufności

- uchwalanie ustaw

- wyrażanie upoważnienia na ratyfikację umów międzynarodowych

- decyduje o stanie wojny i o zawarciu pokoju

- uchwały problemowe dot. niektórych kierunków działalności państwa (np.: ubezpieczenia społeczne)

- referendum w sprawach szczególnych dla państwa

Wszystko to są akty, w których postanowieniach mieści się program oraz kierunki realizacji polityki państwa a Sejm popiera i aprobuje zawsze taką politykę, która jest zgodna z wolą większości parlamentarnej.

Podobne prace

Do góry