Ocena brak

FUNKCJA SPOŁECZNA PARTII POLITYCZNYCH

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Partie polityczne są traktowane często jako ogniwa pośredniczące pomiędzy strukturą społeczeństwa a państwa, organizacje III sektora. Im szerszy wachlarz tych organizacji, tym lepiej dla społeczeństwa obywatelskiego. Funkcja społeczna jest rezultatem zaadaptowania demokratycznej logiki rywalizacji politycznej opartej na idei odpowiedzialnych rządów przedstawicielskich, w praktyce przybierającej dominującą współcześnie formę reżimu politycznego o znamionach „demokracji wyborczej”. Oznacza to, że partie muszą być w mniejszym lub większym stopniu powiązane ze strukturą społeczeństwa, skoro wyborcza logika rywalizacji politycznej nakazuje im zapewnienie sobie poparcia przynajmniej części elektoratu.

Realizacja funkcji społecznej sprowadza się do działań o ekspresywnym charakterze. Partia musi zaoferować masowemu wyborcy określoną tożsamość wyborczą, gdyż tylko w ten sposób może spełniać funkcję mobilizacyjną, czyniąc np. swój program wyborczy punktem odniesienia indywidualnej decyzji wyborczej. Co więcej, proces kształtowania się partii i systemu wyborczego w Europie Zachodniej opierał się na tworzeniu silnych sojuszy wyborczych między partią a określoną grupą społeczną, a apel programowy tej pierwszej był odbiciem interesów drugiej.

Podobne prace

Do góry