Ocena brak

FUNKCJA PRAWODAWCZA SEJMU

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Związana jest z pojęciem trybu ustawodawczego, tzn.: zespołu procedur mających na celu doprowadzenie do powstania ustawy. Składa się z 5 etapów, szczegółowo określonych przez konstytucję :

1 -inicjatywa ustawodawcza

2 -prace nad projektem ustawy w Sejmie ( III czytania)

3 -prace w Senacie oraz ewentualnie ponowne w Sejmie ( następnie głosowanie w Sejmie )

4 - podpisanie ustawy przez prezydenta (ma on prawo veta bądź wystąpienia do TK).

5 - ogłoszenie w Dz. U.

Sejm w ten sposób : (razem z Senatem)

- wyznacza status prawny, jednostki w państwie ( prawa, wolności, powinności, ciężary itp.)

- reguluje stosunki społeczne w państwie, podstawy stowarzyszeń, relacje organ państwowy - władza itp.

Podobne prace

Do góry