Ocena brak

FUNKCJA POEZJI I POETY W ŻYCIU NARODU POZBAWIONEGO WOLNOŚCI

Autor /robin Dodano /07.03.2011

Pieśń Wajdeloty”

Poezja ma:

−  być pomostem łączącym literaturę klasycystyczną i romantyczną

−  powinna ocalić od zapomnienia historii

−  zagrzewać do czynu

−  przechowywać najcenniejsze skarby narodowe

−  być świadectwem tożsamości narodowej, jest gwarancją jej zachowania

−  nie ma siły, która by zabiła literaturę

−  ma być zdolna do sterowania zbiorową świadomością

−  oddziaływać na czytelnika

−  być kluczem do zrozumienia narodowych dziejów

−  być formą przetrwania i odnowienia narodu

−  ukazywać dzieje narodu, jego przeszłość i żywą tradycję

−  musi łączyć naród by nie był podzielony i rozbity

−  ma budzić uczucie patriotyczne

−  być adresowana do całego społeczeństwa i zrozumiała dla wszystkich

−  być pielęgnowana przez naród

−  być przewodniczką narodu

−  wyrażać uczucia i myśli całego narodu

 Poeta:

−  ma do spełnienia misję w literaturze jaką pełnił Tyrteusz (zagrzewać do walki)

−  łączyć pokolenia całego narodu

−  spajać teraźniejszość, przeszłość i przyszłość

Do góry