Ocena brak

FUNKCJA ORGANIZACYJNA PARTII POLITYCZNYCH

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

Partii politycznej nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie jako politycznego wyrazu istniejących podziałów społecznych. Chcąc realizować określone funkcje społeczne czy państwowo – publiczne liderzy partyjni muszą dbać o zdolności organizacyjne partii. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie ciągłości istnienia w życiu politycznym. Z tego względu każda partia jako organizacja musi rozwinąć strategie pozwalające jej na zredukowanie ryzyka płynącego z „zewnątrz” (np. efekt zmian w strukturze społeczeństwa) i w rezultacie zapewniające przetrwanie.

Warunkiem utrzymania wysokiego poziomu rywalizacyjności partii na arenie wyborczej i parlamentarno – gabinetowej jest zachowanie sprawności organizacyjnej, która umożliwia partiom skuteczne sprawowanie kontroli otoczenia, zwłaszcza społecznego, wyrażające się w zdolności zarówno do pasywnego (reaktywnego zachowania) jak i aktywnego (inicjatywnego zachowania) adaptowania się do nowych warunków.

Podobne prace

Do góry