Ocena brak

FUNKCJA KONTROLNA SEJMU RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Od A- absolutorium do Z- zapytanie i interpelacja poselska. Do podstawowych zasad składających się na tę funkcję należą:

- zasada parlamentarnej odpowiedzialności Rządu przed Sejmem

- składanie interpelacji i zapytań poselskich (indywidualne środki kontroli parlamentarnej rządu i poszczeg. jego członków. (dokładnie w pyt. 57 ).

- powoływanie przez Sejm Komisji dla zbadania określonej sprawy (tzn: parlamentarne komisje śledcze)

- prawo oceny wykonania ustawy budżetowej oraz uzyskanie informacji o stanie zadłużenia państwa, a formalnym wyrazem oceny jest uchwala w przedmiocie absolutorium na wniosek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, po wysłuchaniu opinii NIK.

- prawo do stawiania przed TS najwyższych urzędników państwowych ( bez Prezydenta ).

- zgoda na przedłużenie przez Prezydenta stanu wyjątkowego na okres nie dłuższy niż 60 dni, jeżeli nadal zagrożenie wew. bądź klęska żywiołowa (tu 30 dni )

- funkcjonują też stale komisje Sejmu ( organy sejmu w zakresie kontroli organów adm. rządowej i samorz. a więc kontrolują wykonywanie ustaw, uchwał przez te organy.

W pośredni sposób Sejm realizuje tę funkcję za pośrednictwem NIK-u., rządu (nadzór nad samorz. teryt).

Podobne prace

Do góry