Ocena brak

FUNDUSZ ZASOBOWY

Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013

Fundusz zapasowy spółdzielni tworzony z wpłaty wpisowego przez członków, części nadwyżki bilansowej oraz odpisów z tytułu aktualizacji likwidowanych lub sprzedawanych środków trwałych. Środki z tego funduszu przeznaczane są głównie na pokrycie strat poniesionych przez spółdzielnie.

Podobne prace

Do góry