Ocena brak

FUNDAMENTALNA TEOLOGIA - PRZEDMIOT

Autor /Boleczest Dodano /02.10.2012

T.f. jako podstawowa dyscyplina teol.
analizuje fakt zaistnienia objawienia Bożego w historii, co
suponuje wstępną wiarę, która umożliwia odczytanie go j a k o
wezwanie Boga skierowane do ludzkości; odpowiedzią na to
ze strony człowieka jest akt wiary w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Przedmiotem podstawowym t.f. jest fakt zaistnienia
objawienia Bożego w historii, uzasadnienie jego wiarygodności
oraz trwanie w Kościele (demonstratio Christiana et
catholica).

Obejmuje on ujawnienie się Boga w dziejach
narodu wybranego, mesj. oczekiwanie Izraela, wkroczenie
Boga w Jezusie Chrystusie w historię, założenie religii
chrzęść, i jej trwanie w dziejach do —* paruzji, czyli ogniskuje
się na fakcie chrystologicznym i eklezjologicznym oraz na
wynikających z nich motywach wiarygodności; t.f. krytycznie
sprawdza praktyczne i teor. założenia refleksji chrześcijaństwa
nad uwierzytelnieniem objawienia, jej log. i metodol.
struktury oraz faktograficzne materiały, nagromadzone w
dziejach myśli apologetycznej; w traktacie chrystologicznym
przedmiotem t.f. jest motywowanie boskiego posłannictwa
Jezusa Chrystusa (argument bibl. - z transcendentnych kwalifikacji
intelektualnych, mor. - z cudów i ze zmartwychwstania
Jezusa z Nazaretu; współcześnie sprowadza się
coraz częściej do argumentu personalistycznego, aksjologicznego
i prakseologicznego); w traktacie eklezjologicznym
- uzasadnienie boskiego ustanowienia Kościoła o określonej
strukturze organizacyjnej jako nowego Ludu Bożego, wspólnoty
wiary, nadziei i miłości, który przekazuje objawienie
Boże w historii dostosowując je do konkretnych warunków
i kontynuuje zbawcze dzieło Chrystusa.

Niektórzy z autorów ze względu na zsekularyzowaną
mentalność człowieka współcz. oraz potrzebę metodol.
wprowadzenia do tematów t.f. włączają ponownie zagadnienia
istnienia Boga, traktat o religii, naukę o poznaniu;
większość autorów wyraża jednak pogląd, że rozbijają one
jedność przedmiotową tej dyscypliny; natomiast coraz częściej
włącza się zagadnienia związane z antropologią chrzęść,
i wiarą, gdyż t.f. zajmuje się słowem Bożym skierowanym do
człowieka i jego odpowiedzią nań w wierze.

Problematykę badawczą t.f. wyznacza więc łączność człowieka
z Bogiem (Kolping), fakt objawienia i wszystko, co
jest z nim związane (P. P a r e n t e ) , natura tej dyscypliny ( C .
Cristiani), a także niektóre problemy z pogranicza teologii.

Podobne prace

Do góry