Ocena brak

FUHRER - (wódz)

Autor /gumis Dodano /24.02.2011

Tytuł Adolfa * Hitlera, jaki przyjął naśladując włoskiego dyktatora Benito *Mussoliniego, który na­zywa! się „ii duce". Od 1931 r., uży­wanie tytułu obowiązywało człon­ków partii nazistowskiej przy zwra­caniu się do Hitlera. Od 1934 r., gdy Hitler połączył w swoim ręku urzę­dy kanclerza i prezydenta, tytuł „Fiihrer und Reichskanzler" (wódz i kanclerz Rzeszy) stał się jego oficjalnym tytułem państwowym.

Podobne prace

Do góry